STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.10.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 10.10.2018 r. do 14.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 19.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Artur Kurzawa Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Marek Dragosz Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Maciej Cieślik Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Kamil Michniewicz Prowadzenie przez trenera/instruktora Ampfutbol lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Zofia Kamińska Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Grzegorz Skrzeczek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 32 godziny 10-14.10.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.