STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie z dnia 19 maja 2017 r.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
W Częstochowie:
Miejski Dom Kultury,
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Zduńskiej Woli,
nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miejski Dom Kultury
w Częstochowie
Cena 100%