STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 87/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 87/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 14.03.2021 r. do 21.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 87/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Michał BronaProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora14-21.03.2021Cena100,00 pkt
2Jacek AdamskiProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora14-21.03.2021Cena100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.