STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 03.10.2018 r. do 10.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 10.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Mikołaj Kamiński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Usługi Psychologiczne i Szkolenia PSYCHO-POSITIVE Michał Winnicki Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 42,43 pkt Zbyt wysoka stawka
3 TRIMIND-REMAT Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Feliks Kordyś Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Marek Biernat Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Andrzej Ochal Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 03-10.10.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.