STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2018  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 24.09-10.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma „Anna” Ośrodek Wypoczynkowy Relax&Spa „Hanka”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Firma „Anna” Ośrodek Wypoczynkowy Relax&Spa „Hanka” Usługa hotelowa i gastronomiczna 24.09-10.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt