STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2018 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 30.09.2018 r. do 07.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tomasz Woźny Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 30.09-07.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Małgorzata Szulfer Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 30.09-07.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Elżbieta Fronckiewicz-Nowak Usługi z zakresu logopedii, psychologii, edukacji Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 30.09-07.10.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Sylwester Flis Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 30.09-07.10.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.