STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2018  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 30.09-07.10.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.09.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

IKS „ATAK”

Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 IKS „ATAK” Usługa hotelowa oraz gastronomiczna 30.09-07.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” Usługa wynajmu obiektów sportowych 30.09-07.10.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt