STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 19 maja 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
W Częstochowie:
P. Robert Nowakowski oraz P. Ewelina Kozaczka,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Bydgoszczy:
P. Agnieszka Wiśniewska oraz P. Dorota Jordanowska,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Zduńskiej Woli:
P. Maciej Bielski oraz P. Marcin Bąk,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy

Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Robert Nowakowski 70% 25% 0% 85 pkt.
2 Ewelina Kozaczka 70% 25% 0% 85 pkt.
3 Agnieszka Wiśniewska 70% 25% 10% 95 pkt.
4 Dorota Jordanowska 70% 25% 10% 95 pkt.
5 Maciej Bielski 70% 25% 10% 95 pkt.
6 Marcin Bąk 70% 25% 10% 95 pkt.