Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 79/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 10.03.2021 r. do 14.03.2021 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 79/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Fizjoterapia i aktywna rehabilitacja Agnieszka ZuszekProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
2Marian KosiderProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
3Janusz Kozak SPORT-ZDROWIE-AKTYWNOŚĆProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
4Michał SłomińskiProwadzenie zajęć przez trenera/instruktora10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
5Edwin WierzbickiProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
6Fizjoterapia Krzysztof SkibińskiProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę10-14.03.2021Koszt oferty100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.