STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.08.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 21.08.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Aqua-Sport

Bocciasport.com

Allstar Polska W. Ciepłowski

Decathlon Sp. z o.o.

Klubben Polska Sp. z o.o.

Sport Company Polska Jacek Kryger

Pini Lab Łukasz Lach

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Aqua-Sport Wartość brutto

Sekcja pływacka Kraków: poz.: 2, 6-10

Sekcja pływacka Radom: poz.: 1-6

Sekcja pływacka Bieruń: poz.: 2-3

Sekcja pływacka Tarnów: poz.: 4-5

2 Bocciasport.com Wartość brutto

Sekcja Boccia Siedlce: poz.: 1-3

Sekcja Boccia Elbląg: poz.: 1

3 Allstar Polska W. Ciepłowski Wartość brutto Sekcja szermiercza Wołomin: poz.: 1-2
4 Decathlon Sp. z o.o. Wartość brutto Sekcja pływacka Rzeszów-Głogów Młp.: poz.: 1-9
5 Klubben Polska Sp. z o.o. Wartość brutto

Sekcja pływacka Kraków: poz.: 1, 4-5, 14

Sekcja pływacka Tarnów: poz.: 1, 6

Sekcja lekkoatletyczna Obidowa: poz.: 1-6, 11

6 Sport Company Polska Jacek Kryger Wartość brutto

Sekcja pływacka Kraków: poz.: 3, 11-12

Sekcja pływacka Tarnów: poz.: 2-3

Sekcja pływacka Bieruń: poz.: 1

7 Pini Lab Łukasz Lach Wartość brutto Sekcja łucznicza Kielce: poz.: 1-6