STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 64/2021
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 64/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, pracowników obsługi technicznej zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 04.03.2021 r. do 09.03.2021 r.

w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 64/2021
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaTermin wykonaniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Paweł JaworskiProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę04-09.03.2021Koszt oferty100,00 pkt
2Marek Podlasiński FizjoterapiaProwadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę04-09.03.2021Koszt oferty100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.