STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 13.09.2018 r. do 15.09.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.09.2018 r. do 25.09.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Restauracja Drugie Pietro Ewa Polanowska

Gmina Miasto Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Restauracja Drugie Pietro Ewa Polanowska Usługa gastronomiczna 13-25.09.2018r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Gmina Miasto Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Usługa hotelowa oraz wynajmu obiektów sportowych 13-25.09.2018r. Koszt oferty 100,00 pkt