STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów szermierki lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.08.2018 r. do 28.08.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 26.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Michał Morys Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 15-28.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Jerzy Studziński Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 15-28.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 FIZJOBOX Paweł Szczygieł Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 15-28.08.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.