STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 17.08.2018 r. do 19.08.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.08.2018 r. do 29.08.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 24.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Grand Andrzej Grygiel

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grand Andrzej Grygiel Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 17.08-29.08.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt