STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 01.08.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 17.08.2018 r. do 19.08.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.08.2018 r. do 29.08.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Grzegorz Halor

Michał Soblik

Karol Cudak

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grzegorz Halor Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 17.08-19.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Grzegorz Halor Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 19.08-29.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Michał Soblik Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 17.08-19.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Michał Soblik Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 19.08-29.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 Karol Cudak Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 17.08-19.08.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 Karol Cudak Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 19.08-29.08.2018 r. Cena 100,00 pkt