STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczącego usługi na opracowanie graficzne, skład i łamanie, druk i dystrybucję cyklu wydawniczego „Tokio 2021 – nieograniczone możliwości”

  1. Postępowanie nr 139/2021
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Lp.Nazwa wykonawcyZakres przedmiotu zamówieniaKryteriumPunkty przyznane łącznie
1Regis sp. z o.o.
ul. Napoleona 4,
05-230 Kobyłka
opracowanie graficzne, skład i łamanie, druk i dystrybucję cyklu wydawniczego „Tokio 2021 – nieograniczone możliwości”Koszt oferty100,00 pkt

Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.