STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie 13-19.11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 113/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Mirosław Jurek Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-19.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Grzegorz Krejner Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 13-19.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3

Natalia Koperska

 

Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga

13-19.11.2020

 

Koszt oferty 100,00 pkt
4 Mateusz Dzięgielewski Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 13-19.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.