STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.10.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczącego usługi na opracowanie graficzne, skład i łamanie,

druk, insert i dystrybucję cyklu wydawniczego „Droga do Tokio 2021”

w ramach projektu pn.: „Nieograniczone możliwości – Tokio 2021”

 

  1. Postępowanie nr 106/2020
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Regis sp. z o.o.
ul. Napoleona 4,
05-230 Kobyłka
opracowanie graficzne, skład i łamanie, druk, insert i dystrybucję cyklu wydawniczego „Droga do Tokio 2021” Koszt oferty 100,00 pkt
  1. Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.