STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 22.10.2020 r. do 01.11.2020 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

1. Postępowanie nr 104/2020
2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, wynajem obiektów sportowych 22.10-01.11.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.