STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 23-25 12-23.10.2020 r. oraz 25.10.-04.11.2020 r.
w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

  1. Postępowanie nr 103/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marta Kądziołka Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 23-25.10.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Jolanta Niedzielczyk Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
3 Ewa Gawor Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
4 Kamila Hopej Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
5 Katarzyna Kusion Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę Koszt oferty 100,00 pkt
6 Wojciech Stachowiak Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 25.10.-04.11.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
7 Joanna Sawicz Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
8 Karolina Chlebosz Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga Koszt oferty 100,00 pkt
9 Piotr Urbański Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt
10 Marcin Schmidt Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora Koszt oferty 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.