STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych

w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.

 

1. Postępowanie nr 98/2020 z dnia 02.10.2020 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli niżej wymienieni Oferenci, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne oraz spełnili kryteria merytoryczne za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Zakres przedmiotu zamówienia
1 Firma Handlowo Usługowa RAFAŁ SMYŁA Pozycje: 10.1 – 10.4
2 SK-SPORT Sp. j, S. Gulina, K. Łuszcz Pozycje:   9.1 – 9.17
4 ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski Pozycje: 11.1 – 11.2
5 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Pozycje:   2.1 – 2.8; 4.1 – 4.6
6 SPORTICO Wiesław Szkutnik Pozycje:   3.1 – 3.9
7 SUMO Sp. z .o.o. (Bocciasport.com) Pozycje:   8.1 – 8.4
8 FINIS POLAND Sp. z o.o. Pozycje:   1.1 – 1.8; 5.3 – 5.6; 5.13 – 5.18