STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 18-20.09.2020 r., 20-30.09.2020,25-27.09.2020, 2-4.10.2020 oraz 9-11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 92/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wojciech Seidel FIzjoswim Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20-30.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Michał Dul Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora

25-27.09.2020

2-4.10.2020

9-77.10.2020

Koszt oferty 100,00 pkt
3

Jerzy Studziński

 

Prowadzenie zajęć przez psychologa/pedagoga

25-27.09.2020

2-4.10.2020

9-77.10.2020

Koszt oferty 100,00 pkt
4 Aneta Lubczyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 20-30.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Mateusz Bartnik Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 20-30.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Termin 18-20.09.2020 r. został anulowany, oferty na ten termin nie były rozpatrywane.