STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 18-20.09.2020 r., 20-30.09.2020,25-27.09.2020, 2-4.10.2020 oraz 9-11.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 91/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 OW „Orion A” Grażyna Szpila Sp.J.

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

 

10-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Basen „Wodny świat” sp. z o.o. wynajem obiektów 10-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 SP nr 4 z Oddziałami Integr. im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie wynajem obiektów

25-27.09.2020

2-4.10.2020

9-11.10.2020

Koszt oferty 100,00 pkt

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Termin 18-20.09.2020 – anulowany.