STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.09.2020  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminie: 10.09.2020 r. do 20.09.2020 r., w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

  1. Postępowanie nr 86/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Spółdzielnia Socjalna RUCZAJ

ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg

wynajem obiektów sportowych 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg

usługa hotelowa                  usługa gastronomiczna 10-20.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.