STRONA GŁÓWNA > Bez kategorii > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 08.09.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć oraz obsługi technicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 09.09.2020 r. do 13.09.2020 r. oraz 12.09.2020 r. do 20.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020 r.”.

 

  1. Postępowanie nr 84/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewa Kotyńska Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 9-13.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 Ewelina Marcisz Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 9-13.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Robert Wydera Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
4 Agnieszka Szymura Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
5 Darvita Bożydar Abadżijew Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę/masażystę 12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
6 Michał Machowski Prowadzenie zajęć przez trenera/instruktora 12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.