Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 08.09.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 09.09.2020 r. do 13.09.2020 r., oraz 12.09.2020 r. do 20.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 85/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Margo Meble s.c,
ul. Pogodna 16d, 15-354 Białystok

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

09-13.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
2 MOSiR Mysłowice,
ul. Bończyka 32, 41-400 Mysłowice
wynajem obiektów 12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt
3 Euro Rest sp. z o.o., ul. Nałkowskiej 10, 40-425 Katowice

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

12-20.09.2020 Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.