STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.09.2020  r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w terminach: 08.09.2020 r. do 18.09.2020 r., oraz 14.09.2020 r. do  25.09.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2020r.”.

 

  1. Postępowanie nr 83/2020
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Dom Wczasowy Zew Morza s.c.

ul. Pucka 4

84-104 Jastrzębia Góra

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

wynajem obiektów

14-25.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2

„HANKA”

A.J. Markowscy, K. Schűbbe Sp. j.

Zieleniec 17,

57-340 Duszniki Zdrój

usługa hotelowa

usługa gastronomiczna

08-18.09.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt

 

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.