STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.08.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia 19.08.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Park Wodny Siedlce

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Park Wodny Siedlce usługa wstępu do obiektów sportowych 01.09.2020 –31.03.2021 cena 100,00