STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas “ParaSki4Europe, Poland 2020 – European Winter Para Sports Event, Poland, 24 February-2 March 2020” w ramach projektu Not-for-Profit Sport Event No 613014-EPP-1-2019-1-PL-SPO-SNCESE, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Erasmus+.

Postępowanie nr 01/11/Erasmus+/2019 r. z dnia 12.11.2019 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

  1. „CZARNA GÓRA” S.A.
  2. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju
  3. CGA INVEST Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „CZARNA GÓRA” S.A. Usługa wynajmu obiektów sportowych 21.02-02.03.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju Usługa wynajmu obiektów sportowych 21.02-02.03.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
3

CGA INVEST Sp. z o.o.

HM Sp. K.

Usługa hotelowa i gastronomiczna 24.02-02.03.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt