STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.06.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

 1. Postępowanie z dnia17 czerwca 2020 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 3. Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
 • Jakub Łażewski
 • Fizjoswim Wojciech Seidel
 • Tomasz Obal
 • Top Sport Marcin Cieślik
 • Grzegorz Pluta
 • Mirosław Fic
 • Roman Hebda
 • Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro
 • Dariusz Ciuksza
 • Jolanta Ciuksza
 • Radosław Stańczuk
 • Krzysztof Wojtaszek
 • Karol Krzykowski
 • Małgorzata Bartoszko
 • Aneta Michalska-Perkowska
 • Maciej Perkowski
 • Jacek Maciejewski
 • Stefan Makowski,
 • Marcin Musiał
 • Leszek Tarka
 • Łukasz Łygan
 • Janusz Taranczewski
 • Rafał Szumiec

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

 

L.p.

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium
cena
 Kryterium uprawnienia  Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Jakub Łażewski Żagań,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Fizjoswim Wojciech Seidel Wrocław, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
3 Tomasz Obal Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
4 Top Sport Marcin Cieślik Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
5 Grzegorz Pluta Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
6 Mirosław Fic Wrocław, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
7 Roman Hebda Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
8 Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
9 Dariusz Ciuksza Gorzów Wielkopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
10 Jolanta Ciuksza Gorzów Wielkopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
11 Radosław Stańczuk Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
12 Krzysztof Wojtaszek Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
13 Karol Krzykowski Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
14 Małgorzata Bartoszko Pleszew, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
15 Aneta Michalska-Perkowska Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
16 Maciej Perkowski Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

70 pkt

20 pkt

 

20 pkt

10 pkt

 

10 pkt

100 pkt.

 

100 pkt

17 Jacek Maciejewski Pleszew, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
18 Stefan Makowski Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
19 Marcin Musiał Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
20 Leszek Tarka Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
21 Łukasz Łygan Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
22 Janusz Taranczewski Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
23 Rafał Szumiec Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.