STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04 czerwca 2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji sportowych w okresie od 08.06.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 27 maja 2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
  • Magdalena Wójkiewicz
  • Paulina Klaczyńska

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium cena Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Magdalena Wójkiewicz Poznań,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 08.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Paulina Klaczyńska Poznań,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 08.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt