STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29 maja 2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących  zajęcia sekcji w okresie od  01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

 1. Postępowanie z dnia: 21 maja 2020 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 3. Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
 • FIZJO-SPORT-TERAPIA Bartłomiej Tott
 • Justyna Charaśna-Blachucik
 • Robert Nowakowski
 • Kazimierz Mamczura
 • Piotr Niesyczyński
 • Grzegorz Pluta
 • Stefan Makowski
 • Monika Szpyrka
 • Piotr Ruszel
 • Grzegorz Pomes
 • Piotr Woliński
 • Katarzyna Piekart
 • Eco Air Technology Izabela Pluta
 • Aleksandra Wróblewska
 • ZOMA PROMO Zofia Faron
 • Dominik Faron „GRA-FAR”
 • Daniel Szczypek
 • Tomasz Maciejewski
 • Agnieszka Zasępa
 • Małgorzata Olejnik
 • Ryszard Olejnik
 • Mateusz Waksmundzki
 • Tomasz Pakaszewski
 • Anna Bujak
 • Anna Gawron
 • Dorota Jordanowska
 • Magdalena Poczynek
 • Radosław Stańczuk
 • Małgorzata Mućka
 • Agnieszka Wiśniewska
 • Damian Liśkiewicz
 • Artur Szymański
 • Iwona Tabaczek-Bejster
 • P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk
 • Arkadiusz Borczuch
 • Barbara Borucz-Krzemińska
 • Benedykt Mąkosa
 • Jan Molęda
 • Janusz Taranczewski
 • SWIMNIN Ninomysław Jakubczyk
 • Aneta Rękas-Woźna
 • Aleksandra Wojtaszek

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.

 

 L.p.  Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Kryterium cena    Kryterium uprawnienia    Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1

FIZJO-SPORT-TERAPIA

Bartłomiej Tott

Tarnów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
2 Justyna Charaśna-Blachucik Opole,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
3 Robert Nowakowski

Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

100 pkt

  

  

100 pkt

4 Kazimierz Mamczura Opole,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt
5 Piotr Niesyczyński Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
6 Grzegorz Pluta Wołomin,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
7 Stefan Makowski Wołomin,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 90 pkt
8 Monika Szpyrka Kraków,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
9 Piotr Ruszel Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
10 Grzegorz Pomes Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt
11 Piotr Woliński

Głogów Małopolski,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020r. do 31.03.2021 r.

 

Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

100 pkt

  

  

100 pkt

12 Katarzyna Piekart Siedlce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
13 Eco Air Technology Izabela Pluta Wołomin,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
14 Aleksandra Wróblewska Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
15 ZOMA PROMO    Zofia Faron Nowy Targ,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
16 Dominik Faron „GRA-FAR” Nowy Targ,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
17 Daniel Szczypek

Głogów Małopolski,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

 100 pkt.

 

  

100 pkt

18 Tomasz Maciejewski Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
19 Agnieszka Zasępa Częstochowa,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
20 Małgorzata Olejnik

Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

100 pkt.

 

  

100 pkt.

21 Ryszard Olejnik Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
22 Mateusz Waksmundzki Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
23 Tomasz Pakaszewski Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
24 Anna Bujak Kielce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
25 Anna Gawron Tarnów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-52 godzin dziennie, średnio 2-3 v razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
26 Dorota Jordanowska Bydgoszcz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
27 Magdalena Poczynek Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
28 Radosław Stańczuk Wołomin,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 0 pkt 90 pkt.
29 Małgorzata Mućka Siedlce,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
30 Agnieszka Wiśniewska Bydgoszcz,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
31 Damian Liśkiewicz Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
32 Artur Szymański Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
33 Iwona Tabaczek-Bejster Rzeszów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
34 P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk

Bieruń,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Mikołów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

100 pkt.

 

    

100 pkt.

35 Arkadiusz Borczuch Radom,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
36 Barbara Borucz-Krzemińska Radom,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
37 Benedykt Mąkosa Radom,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
38 Jan Molęda Radom,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
39 Janusz Taranczewski Wołomin,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
40 SWIMNIN Ninomysław Jakubczyk

Bieruń,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Mikołów,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Tychy,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.

70 pkt

 

 

70 pkt

 

 

70 pkt

20 pkt

 

 

20 pkt

 

 

20 pkt

10 pkt

 

 

10 pkt

 

 

10 pkt

100 pkt.

 

    

100 pkt.

 

 

  100 pkt.

41 Aneta Rękas-Woźna Elbląg,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.
42 Aleksandra Wojtaszek Elbląg,  w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. 70 pkt 20 pkt 10 pkt 100 pkt.