STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29 maja 2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 21.05.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Klub Sportowy Stella,
  • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu,
  • PPUH „POLOX” S.C S Gątarski, S. Stec,
  • Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Gmina Miasto Częstochowa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Klub Sportowy Stella usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –31.03.2021 cena 100,00
2 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –31.03.2021 cena 100,00
3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –31.03.2021 cena 100,00
4 PPUH „POLOX” S.C S Gątarski, S. Stec usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –31.03.2021 cena 100,00
5 Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –30.06.2020 cena 100,00
6 Gmina Miasto Częstochowa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2020 –31.03.2021 cena 100,00