STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.07.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów sportowych zajęć sekcji sportowej w okresie od 17.07.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

 

Postępowanie z dnia 06.07.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie przez trenera/instruktora sportowego zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 17.07.2018r.-31.03.2019r.

złożyli Oferenci:

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Małgorzata Mućka Trener/Instruktor Boccia Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
2 Michał Wiśniewski Trener/Instruktor Boccia Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
3 Mikołaj Nowacki Trener/Instruktor piłki nożnej Brak 85,00 pkt.
4 Piotr Niesyczyński Trener/Instruktor piłki nożnej Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
5 Krzysztof Turecki Trener/Instruktor piłki nożnej Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
6 TOPAZ Lubomir Prask Trener/Instruktor piłki nożnej Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.

 

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą, możliwą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.