STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.07.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 17.07.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 06.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Stowarzyszenie SIEMACHA – Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
  • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Stowarzyszenie SIEMACHA – Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta usługa wstępu do obiektów sportowych 17.07.2018 –31.03.2019 cena 100,00
2 Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej usługa wstępu do obiektów sportowych 17.07.2018 –31.03.2019 cena 100,00