STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.02.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 01.03.2020 r. do 08.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 52/2020 z dnia 26.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jumi-Sport Mirosław Jurek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Grzegorz Krejner Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Natalia Koperska Prowadzenie przez psychologa./pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 01-08.03.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.