STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 01.03.2020 r. do 11.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 50/2020 z dnia 17.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewelina Wilk Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 01-11.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 NEMO Tomasz Kaźmierczak Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 01-11.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Krzysztof Krupecki Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 01-11.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Marzanna Herzig „Acti-test” Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 01-11.03.2020 r. Cena 100,00 pkt
5 REHBET Beata Buryta Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 01-11.03.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.