STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 24.02.2020 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 47/2020 z dnia 12.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gabinet Rehabilitacji-Bogusław Szczepański Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 140 godzin

24-29.02.2020 r.

01-04.03.2020 r.

09-11.03.2020 r.

16-18.03.2020 r.

23-31.03.2020 r.

Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.