STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 45/2020 z dnia 11.02.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
  3. ERSPORT Radosław Reszka
  4. SPORTKONSULTING Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
  5. KLUBBEN Polska Sp. z o.o.

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 ERSPORT Radosław Reszka Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 2 s. pływacka Wadowice)
2 SPORTKONSULTING Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1 i 2 s. pływacka Częstochowa)
3 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Wartość brutto

100,00 pkt (w poz. 1 s. pływacka Wadowice)

66,98 pkt (w poz. 1 i 2 s. pływacka Częstochowa)

94,12 pkt (w poz. 2 s. pływacka Wadowice)