STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 13.07.2018 r. do 15.07.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.07.2018 r. do 25.07.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.07.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy Sp. z o.o. Sp. K.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy Sp. z o.o. Sp. K. Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 13.07-25.07.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt