Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 12/2020 z dnia 23.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

 

  1. Fundacja ZŁOTOWIANKA
  2. ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski
  3. Sport Company Polska Jacek Kryger

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fundacja ZŁOTOWIANKA Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1 s. Race Running-Rzeszów)
2 ALLSTAR POLSKA W. Ciepłowski Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1 s. szermierki na siedząco-Wołomin)
3 Sport Company Polska Jacek Kryger Wartość brutto 100,00 pkt (w poz. 1-3 s. pływackiej-Głogów Młp.)
4 Paweł Tomasiak FHU Zaki Wartość brutto

66,70 pkt (w poz. 1-3 s. pływackiej-Głogów Młp.)

43,24 pkt (w poz. 1 s. Race Running-Rzeszów)

74,61 pkt (w poz. 1 s. szermierki na siedząco-Wołomin)