STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 29.01.2020 r. do 08.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 11/2020 z dnia 20.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jerzy Studziński Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 29.01-08.02.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.