STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.01.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 29.01-08.02.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 10/2020 z dnia 20.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

AWF Warszawa

Paweł Ziółkowski KLUB RELAX

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 AWF Warszawa Usługa wynajmu obiektów sportowych 29.01-08.02.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Paweł Ziółkowski KLUB RELAX Usługa gastronomiczna 29.01-08.02.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt