STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17.01.2020 r. do 19.01.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 4/2020 z dnia 08.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Kamila Hopej Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 17-19.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Paweł Bukowiec Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 17-19.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Katarzyna Kusion Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 17-19.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 Ewa Gawor Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 17-19.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
5 Jolanta Niedzielczyk Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 20 godzin 17-19.01.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.