Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.01.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.01.2020 r. do 24.01.2020 r. w ramach projektu

„Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 2/2020 z dnia 06.01.2020 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Robert Wydera Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 19-24.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
2 Michał Machowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 19-24.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
3 Darvita Bożydar Abadżijew Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 19-24.01.2020 r. Cena 100,00 pkt
4 PROGRES Marta Gargas Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 40 godzin 19-24.01.2020 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.