STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.01.2020  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 13-19.01.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 282/2019 z dnia 20.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

PHU GASTRO Elżbieta Janik

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Sportu i Rekreacji Usługa hotelowa 13-19.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 PHU GASTRO Elżbieta Janik Usługa gastronomiczna 13-19.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt