STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.12.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 27.12.2019 r. do 30.12.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 268/2019 z dnia 12.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marta Kądziołka Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Ewa Gawor Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Jolanta Niedzielczyk Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka Prowadzenie przez trenera/instruktora, fizjoterapeutę/masażystę oraz psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 0,00 pkt (Powyżej możliwości budżetowych projektu)
5 Katarzyna Kusion Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Grażyna Banach-Kociołek Gabinet Psychologiczny Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 30 godzin 27-30.12.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.