STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.12.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 266/2019 z dnia 10.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:

KLUBBEN Polska Sp. z o.o.

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt
2 AQUA-SPORT Wartość brutto 89,44 pkt