Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.12.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 10.12.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie nr 259/2019 z dnia 29.11.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Sklep-Hurtownia MOTOR-KOMIS Wyciągi Narciarskie

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1

Sklep-Hurtownia MOTOR-KOMIS

Wyciągi Narciarskie

usługa wstępu do obiektów sportowych 10.12.2019 –31.03.2020 cena 100,00