STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.11.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 07-10.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

Postępowanie nr 232/2019 z dnia 29.10.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

  1. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

„Solpark Kleszczów”

Sp. z o.o.

Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 07-10.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt